Handboek Gezondheidseffectscreening

Gezondheidseffectscreening (GES) is een kwantitatieve methode om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken. Dit rapport, ontwikkeld in opdracht van de ministeries van VWS en IenM bevat de achtergronden en de handleiding voor het uitvoeren van een kwantitatieve lokale gezondheidseffectscreening.

Handboek Gezondheidseffectscreening (2012)