Gebiedsontwikkeling: lessen uit de m.e.r.-praktijk

In het kader van het Actieprogramma ‘Vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling’ heeft het ministerie van IenM de Commissie gevraagd naar haar ervaringen met de m.e.r.-praktijk van gebiedsontwikkeling. De Commissie geeft in haar advies aanbevelingen waar en op welke wijze gebiedsontwikkeling beter en sneller kan. Het gedachtegoed van de Commissie Elverding is daarbij een inspiratiebron geweest. 
De aanbevelingen zijn ook in een factsheet samengevat.