Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal  meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en bij vinden van draagvlak voor maatregelen.  In deze factsheet:

  • Wat is de opgave voor de energietransitie?
  • Wat is de ruimtelijke impact van de energietransitie?
  • Hoe komen we tot goede keuzes?
  • Welke informatie kan het milieueffectrapport bevatten?
  • Waar vind ik meer informatie?

Factsheet Energietransitie en milieueffectrapportage

 

energietransitie