Cultuurhistorische Waardenkaarten

Steeds meer provincies en gemeenten ontwikkelen eigen beleid op het gebied van cultuurhistorie en/of archeologie. Vaak voeren ze gemeente- of provinciedekkende inventarisaties uit, waarvan ze de resultaten in Cultuurhistorische Waardenkaarten (CHW’s) verwerken.

Vaak zijn de CHW’s een goed begin bij het bepalen of cultuurhistorie een relevant aspect voor een m.e.r. is. Deze kaarten bevatten meestal nog niet álle informatie die voor een (klein) plangebied te vinden is. Dit hangt af van de geraadpleegde bronnen bij het maken van de kaart. Over het algemeen geldt: hoe grootschaliger de kaart, hoe oppervlakkiger de informatie.