Bezoekersramingen in recreatieve projecten

Naast de aanleg van recreatieve voorzieningen zijn bezoekersaantallen en bezoekersverkeer vaak de belangrijkste veroorzakers van milieueffecten. Het is daarom raadzaam om al bij de start van een m.e.r.-procedure aandacht te besteden aan: 

  • hoeveel bezoekers worden verwacht en waar is deze verwachting op gebaseerd? 
  • hoe zijn het aantal bezoekers over de dag, week en jaar verdeeld? 
  • waar komen de bezoekers vandaan en welke wegen worden hierdoor belast? 
  • wat is de verdeling van bezoekers over verschillende vervoerswijzen (bijvoorbeeld openbaar vervoer en auto) en waar is deze verwachting op gebaseerd? 
  • in hoeverre vallen hoge bezoekersaantallen samen met bestaande drukte van toegangswegen in het studiegebied? 
  • wat zijn de consequenties voor de restcapaciteit van de wegen in het studiegebied tijdens de drukste tijden? 
  • hoeveel parkeerplaatsen vereisen deze bezoekersaantallen? 
  • welke maatregelen zijn mogelijk om gebruik van openbaar vervoer te stimuleren?