Beschermingsstatus van dieren en planten 2013

De wettelijke bescherming van soorten spoort niet altijd met de bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten vogels, amfibieën en zoogdieren beschermd, maar veel daarvan zijn niet bedreigd. En andersom geldt dat er bedreigde soorten zijn die niet beschermd zijn. Zo zijn er geen paddenstoelen en korstmossen beschermd, maar wel veel bedreigd. Bron: Compendium voor de leefomgeving.
Lees verder