Berekeningen onderwatergeluid voor heiwerkzaamheden offshore windpark Gemini

De Jong en Binnerts (2013) TNO, kenmerk 052.01416 short list onderzoek
Deze studie is een goed voorbeeld van berekeningen van onderwatergeluid als bijlage bij een MER. In deze studie is gebruik gemaakt van het model Aquarius, zie ook project 2647.