Adviezen Werkgroep Duurzame ontwikkelingsbeoordeling

De Werkgroep Duurzame ontwikkelingsbeoordeling heeft in december 2001 op verzoek van voorheen het ministerie van VROM advies uitgebracht met aanbevelingen voor een duurzame ontwikkelingsbeoordeling.

De werkgroep adviseerde om via experimenten ervaring op te doen met de toepassingsmogelijkheden van duurzame ontwikkelingsbeoordeling.
In 2003 zijn drie experimenten uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in de Handreiking duurzame ontwikkeling in beleid.

De werkgroep heeft in december 2005 een tweede advies Aanbevelingen voor een duurzame ontwikkelingsbeoordeling uitgebracht. In dit advies staan aanbevelingen voor zowel toepassing, proces en inhoud van duurzame ontwikkelingsbeoordeling.