3x3-matrix en m.e.r.

In onze advisering proberen we aan te sluiten bij ontwikkelingen en ideeën over duurzame ontwikkelingsbeoordeling. De Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO) ontwikkelde een 3x3-matrix. Deze blijkt ook goed bruikbaar bij het schrijven van een milieueffectrapport. 

 

De 3x3-matrix fungeert als afwegingskader waarin:

  • financieel-economische (profit)
  • sociaal-culturele (people)
  • ecologische grootheden (planet) 

niet alleen in het

  • hier en nu, maar ook met het oog op
  • daar: internationaal, en dan vooral ontwikkelingslanden en 
  • later: voor komende generaties.

 

Afhankelijk van wat het bevoegd gezag als functie voor het milieueffectrapport ziet, zijn er  twee opties:

  1. Het milieueffectrapport geeft de informatie waarmee de 'milieukolom' in de 3x3-matrix wordt ingevuld. Dit betekent vooral aandacht voor de milieurisico's later en elders.
  2. Het milieueffectrapport geeft informatie voor de volledige 3x3-matrix. Dit betekent vooral aandacht voor economische en sociaal-culturele risico's, zowel hier en nu, later als ook elders.