3x3-matrix en m.e.r.

De Commissie probeert in haar advisering aan te sluiten bij ontwikkelingen en ideeën over duurzame ontwikkelingsbeoordeling. De Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO) heeft een 3x3-matrix ontwikkeld dat ook goed bruikbaar blijkt bij het schrijven van een MER. 

De 3x3-matrix fungeert als afwegingskader waarin:

  • financieel-economische (profit);
  • sociaal-culturele (people);
  • ecologische (planet) grootheden

niet alleen in het

  • hier en nu, maar ook met het oog op
  • daar (internationaal, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden) en 
  • later (voor komende generaties) goed verbeeld worden.

Afhankelijk van wat het bevoegd gezag als functie voor het MER ziet, zijn er  twee opties:

  1. Het MER verschaft de informatie op grond waarvan de 'milieukolom' in de 3x3-matrix wordt ingevuld. Dit betekent vooral aandacht voor de milieurisico's later en elders.
  2. Het MER verschaft informatie voor de volledige 3x3-matrix. Dit betekent vooral aandacht voor economische en sociaal-culturele risico's, zowel hier en nu, later als ook elders.

Als een MER een van deze twee functies heeft, betekent dit dat de Commissie in haar advies meer aandacht besteedt aan de lange-termijn risico's van voornemens (over 25 jaar en verder) en al zal dat minder relevant zijn, de risico's voor andere regio's en landen.
In het tweede geval geeft de Commissie bovendien meer aandacht aan de economische en sociaal-culturele risico's.

Een beoordeling met behulp van de matrix is bijvoorbeeld gebruikt in het MER voor de Structuurvisie Randstad 2040.

Zie ook project 2028. Structuurvisie Randstad 2040