Europese richtlijn omgevingslawaai en actieplannen

De Europese Richtlijn 2002/49/EG (Richtlijn omgevingslawaai) richt zich op de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. De Richtlijn regelt:

  • De inventarisatie van blootstelling aan omgevingslawaai middels geluidsbelastingkaarten.
  • Het vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. De plannen moeten vooral gericht zijn op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens. Ook moeten ze een goede geluidskwaliteit handhaven.
  • Het voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan. Daarbij hoort het publiceren van de geluidsbelastingkaarten en het houden van inspraak over de actieplannen.

Meer informatie