Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 7 - 28 april 2014

 

  • Jaarverslag 2013 Commissie m.e.r.: meer adviezen, groot effect
  • Flora en fauna in milieueffectrapportage
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied gemeente Oldebroek
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente
  • Mobiliteitsplan provincie Utrecht
 
  jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Commissie m.e.r.: meer adviezen, groot effect

In 2013 bracht de Commissie 57% meer bij wet verplichte adviezen uit dan in 2012. Deze toename kwam vooral door het toetsen van milieueffectrapporten voor bestemmingsplannen buitengebied. Uit onderzoek van Berenschot bleek dat adviezen van de Commissie in ruim 80% van de gevallen een duidelijke meerwaarde hebben.

Lees meer...

 
  fs 36 flora en fauna

Flora en fauna in milieueffectrapportage

Welke informatie is nodig over flora, fauna en soortenbescherming in een milieueffectrapport? Wanneer is de effectbeoordeling compleet? Welke maatregelen en alternatieven zijn mogelijk en nodig? Het antwoord op deze vragen in de factsheet Flora en fauna in m.e.r.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied gemeente Oldebroek

Een plan-MER met alleen een kwalitatieve omschrijving van de verwachte toename van de stikfstofdepositie voor een groter gebied, is onvoldoende als onderbouwing van de milieugevolgen van de uitbreiding van intensieve veehouderij op een specifiek perceel.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente

Bij de beoordeling van de milieueffecten moet worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en niet van een scenario realistische groei van bestaande bedrijven.

Lees meer...

 
  mobiliteitsplan utrecht

Mobiliteitsplan provincie Utrecht

De provincie Utrecht werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Omdat het plan effecten heeft op leefomgeving en natuur is een milieueffect-rapport opgesteld. De Commissie vindt dat het rapport nuttige informatie bevat, maar zij vindt ook dat op enkele punten nog essentiële informatie ontbreekt. Deze punten zijn een goede onderbouwing van strategische beleidskeuzes, de samenhang tussen beleid en concretisering in projecten en goed inzicht in effecten op Natura 2000.

Lees meer...