Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 8 - 24 september 2013

 

  • Brede afweging schaliegas mist nog
  • Themaochtend landschap en m.e.r.
  • Themamiddag gezondheid en m.e.r.
  • M.e.r.-kaart van Nederland
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Oisterwijk
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Den Del

 

 
  schaliegas

Brede afweging schaliegas mist nog

De Commissie adviseerde de minister in een Rijksstructuurvisie het belang en de risico's van schaliegas af te wegen tegen andere ondergrondse en bovengrondse belangen. Zij vindt de studie naar de effecten van schaliegas namelijk te beperkt, omdat bovengrondse effecten onvoldoende in beeld komen.

Lees meer...

 
  themaochtend landschap

Themaochtend Landschap en m.e.r.

De keuzes op het gebied van landschap krijgen vaak onvoldoende aandacht in het MER en in de bestuurlijke afweging. Tijdens de themaochtend Landschap in m.e.r. op 1 november wordt een eenduidige aanpak gepresenteerd en toegepast in praktijkvoorbeelden. Interesse?

Lees meer...

 
  themamiddag gezondheid

Themamiddag Gezondheid en m.e.r.

Tijdens de themamiddag Gezondheid in m.e.r. op 14 november worden de laatste inzichten rond gezondheid in relatie tot veehouderij, verkeer en natuur gepresenteerd. Besproken wordt hoe deze onderwerpen goed aan de orde kunnen komen in m.e.r. en in de besluitvorming over plannen en projecten. Interesse?

Lees meer...

 
  adviestermijn langer

M.e.r.-kaart van Nederland

Welke projecten spelen zich waar af? In welke gebieden en voor welke activiteiten is milieu-informatie beschikbaar? De Commissie toont op de kaart alle lopende en afgeronde projecten in Nederland, vanaf 2010. De ‘prikker’ op de kaart linkt naar de projectinformatie en alle bijbehorende documenten.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie Bestemmingsplan Buitengebied Oisterwijk

De maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan, inclusief wijzigingsmogelijkheden en afwijkingsmogelijkheden, moeten in een Passende beoordeling en in een plan-MER worden bekeken.

Lees meer...

 
  omgevingswet

Jurisprudentie Bestemmingsplan Den Del

Natuuronderzoek dat voor een tracébesluit is gedaan, kan niet zonder meer worden gebruikt voor de beoordeling van een bestemmingsplan op grond van artikel 19j Natuurbeschermingswet 1998.

Lees meer...