Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 4 - 23 april 2015

 

  • Programmatische Aanpak Stikstof
  • Milieueffectrapport en de grondslag van de aanvraag
  • Uitnodigingsplanologie in beeld
  • Landschap in milieueffectrapporten
  • Afscheid Marja van Eck

 
  intensieve veehouderij klein

Programmatische Aanpak Stikstof

De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zij vindt de conclusies in het rapport te optimistisch. Hierdoor kunnen herstel van natuur en nieuwe economische ontwikkelingen in het gedrang komen. Zij adviseert het rapport aan te passen.

Lees meer...

 
  vergunningen

Milieueffectrapport en de grondslag van de aanvraag

Is er ruimte om voorwaarden aan vergunningen te stellen? Deze vraag wordt beantwoord tijdens de discussiemiddag die de Commissie m.e.r. organiseert op maandag 8 juni in Utrecht. Het programma en aanmeldformulier vindt u op onze website.

Lees meer...

 
  omgevingswet

Uitnodigingsplanologie in beeld

De wijze waarop ruimtelijke plannen tot stand komen, is in beweging. Er vinden experimenten plaats met uitnodigingsplanologie waar de overheid in de eerste plaats faciliterend optreedt. Gebieden veranderen geleidelijk, zonder vast programma vooraf. Hoe past milieueffectrapportage daarin? De aanpak en ervaringen in Den Haag en Amsterdam in beeld.

Lees meer...

 
  landschap en water

Landschap in milieueffectrapporten

Veel insprekers vinden landschap bij plannen en projecten belangrijk. Toch is landschap zelden leidend bij de uitwerking van een voornemen en komt het vaak niet goed uit de verf in milieueffectrapportage. Hoe bepaal je de juiste rol van landschap in milieueffectrapportage. Het antwoord op deze vraag in de factsheet Landschap in milieueffectrapporten.

Lees meer...

 
  mobiliteitsplan utrecht

Afscheid Marja van Eck

Ruim 25 jaar profiteerde de Commissie van de kwaliteiten van Marja van Eck. Ruimtelijke ordening en m.e.r. had haar bijzondere belangstelling. Zij stopt nu i.v.m. pensionering. Met vragen rond ruimtelijke ordening en m.e.r. kunt u nu terecht bij Corrie Smit en Annemarie Wagenmakers.