Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nr. 1 - 23 januari 2013

 
  kaart van nl

Nieuw: de digitale m.e.r. kaart van Nederland!

Welke projecten spelen zich waar af? Wilt u in één oogopslag zien in welke gebieden en voor welke activiteiten milieu-informatie beschikbaar is? De Commissie toont op kaart alle lopende en afgeronde projecten vanaf 2010 in Nederland. U kunt zoeken op locatie, thema en datum. De ‘prikker’ op de kaart linkt naar de projectinformatie en alle bijbehorende documenten.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentietrend

De laatste tijd zijn er veel uitspraken gedaan over de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling die sinds 1 april 2011 in de wetgeving is verankerd. Wekelijks wordt jurisprudentie geplaatst op de website. Zoals deze week de uitspraak over het Bestemmingsplan Kersenbaan in Amersfoort, over het Wijzigingsplan Gorredijk en het Bestemmingplan Wolfsveld.

Lees meer...

 
  ontzanding deest

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Ontzanding Deest

Op 19 december constateerde de Raad van State dat een MER gemaakt had moeten worden bij de voorbereiding van een bestemmingsplan waarbij zandwinning mogelijk wordt gemaakt, omdat niet is uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan. Volgens de rechter is het ontbreken van een MER een fundamenteel formeel gebrek dat leidt tot de vernietiging van het hele besluit.

Lees meer...

 
  fabriek amsterdam shutterstock_9993676

Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van omgevingsbeleid blijven gezondheidseffecten vaak impliciet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vindt dat gezondheidseffecten expliciet gemaakt moeten worden mét aandacht voor bijbehorende onzekerheden. Als gezondheid een belangrijk onderdeel vormt van het omgevingsbeleid, beveelt het PBL aan om een ‘gezond alternatief’ te formuleren.

Lees meer...

 
  suppletiezand noordzee

Winning suppletiezand Noordzee

In 2007 toetste de Commissie al MER'en voor de winning van suppletiezand in de Noordzee. In haar recente toetsingsadvies constateert zij dat de effectbeschrijving van de alternatieven niet tot andere conclusies leidt dan die van de eerdere milieueffectrapporten in 2007. De effecten blijken daarnaast relatief beperkt. De Commissie pleit ervoor om bij toekomstige besluiten over winning van suppletiezand meer gebruik te maken van de resultaten uit eerdere m.e.r.-procedures.

Lees meer...

 
  n266 limburg

Gefaseerde aanpak maakt voorkeursalternatief helder

Problemen rond de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de N280 en de N266 in Limburg door de bebouwde kom vragen om een oplossing. In deze twee projecten (2718 en 2719) is gekozen voor een gefaseerde aanpak: eerst alternatieven toetsen op doelbereik en effecten, dan het voorkeursalternatief kiezen en dat vervolgens in detail onderzoeken. De Commissie adviseerde over de milieu-informatie van de verschillende alternatieven.

Lees meer...

 
  haven cartagena colombia

Toetsing MER omstreden kanaal haven Colombia

De Commissie is door het Colombiaanse ministerie voor milieu en duurzame ontwikkeling gevraagd een belangrijk MER te toetsen. Het betreft een MER voor het uitbaggeren van een toegangskanaal naar de haven van Cartagena. Gevoelige onderwerpen in het MER zijn o.a. mogelijke verplaatsing van koraal, het aantasten van mangrove en bedreiging van historische forten aan de waterkant. Een werkgroep van de Commissie brengt in februari een bezoek aan het gebied om o.a. te praten met relevante stakeholders. In maart verschijnt het toetsingadvies.

Lees meer...