Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nr. 4 - 16 april 2013

 

  • Jaarverslag 2012
  • Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures
  • Jurisprudentie Bestemmingsplan Buitengebied 2010 gemeente Rhenen
  • Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden Oost
  • Nieuwe publicatie: Archeologie en ruimte
  • Biomassa energiecentrale NUON in Utrecht
  • Jurisprudentie Bestemmingsplan Randweg Zundert
  • Advies over Marker Wadden
  • Meer informatie in MER van haven Colombia nodig
 
  jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

Is de kwaliteit van de milieueffectrapporten verbeterd in 2012? Hoe verliep het experiment met vaker adviseren in het besluitvormingsproces? Wat kwam er uit het onderzoek naar de doorwerking van m.e.r.? Lees het antwoord op deze vragen en nog veel meer in het Jaarverslag 2012.

Lees meer...

 
  katern praktijkboek

Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures

Het Katern Praktijkboek Bestemmingsplannen en procedures geeft een update van de eisen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen om goed door een beroepsprocedure te komen. Uitgebreid aandacht is er voor m.e.r. als bijzonder onderzoeksvereiste.

Lees meer...

 
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie Bestemmingsplan Buitengebied 2010 gemeente Rhenen

In een zaak over het Bestemmingsplan buitengebied 2010 van de gemeente Rhenen oordeelt de rechter dat voor de aanvulling op het MER geen zienswijzenprocedure nodig is voordat de Commissie deze toetst.

Lees meer...

 
  badhoevedorp lijnden oost

Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp - Lijnden Oost

De Gemeente Haarlemmermeer stelt een bestemmingsplan op voor de stedelijke ontwikkeling in Badhoevedorp en Lijnden Oost. Het gaat om o.a. woningen, kantoren, recreatie en een bedrijventerrein. De Commissie vond het bijbehorende MER goed en compleet.

Lees meer...

 
  boek archeologie en ruimte

Nieuwe publicatie: Archeologie en ruimte

Archeologie speelt een rol bij ruimtelijke planvorming. De verwachtingen tussen ‘archeologische wereld’ en ‘ruimtelijke wereld’ verschillen echter nog al eens. Dit boek informeert beide vakgebieden en wil daarmee de communicatie op planvormingsniveau verbeteren.  

Lees meer...

 
  biomassacentrale nuon

Biomassa energiecentrale NUON

Nuon wil een biomassa energiecentrale starten op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. De centrale levert straks warmte aan het stadsverwarmingsnet. De Commissie oordeelde positief over het MER, hoewel zij wel enkele onderbouwingen mist.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie Bestemmingsplan Randweg Zundert

De Raad van State oordeelt in de zaak over de Randweg Zundert dat als een toetsingadvies van de Commissie al voor afloop van de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan beschikbaar is, dan moet het bij het ontwerp ter visie worden gelegd.

Lees meer...

 
  marker wadden

Advies over Marker Wadden

Vereniging Natuurmonumenten wil samen met anderen de ‘Marker Wadden’ realiseren. Over ca. 40 jaar is er dan een nieuw natuurgebied van 10.000 ha. De Commissie adviseerde over slibproblematiek en natuurontwikkeling.

Lees meer...

 
  cartagena

Meer informatie in MER van haven Colombia nodig

De Commissie toetste onlangs het MER voor een nieuw te baggeren kanaal in de havenplaats Cartagena. Zij adviseert een aanvulling op het MER te maken voordat het Colombiaanse Ministerie van Duurzame Ontwikkeling een vergunning afgeeft. Om welke aanvullende informatie de Commissie vroeg, leest u in het advies.

Lees meer...