Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 1 - 16 januari 2015

 

  • Uitnodigingsplanologie en m.e.r.
  • 6 maart: Gezondheidsinformatie in m.e.r.
  • Milieueffectrapport bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân volledig
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo
  • Jurisprudentie: Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 

 

 
  uitnodigingsplanologie

Uitnodigingsplanologie en m.e.r.

Ruimtelijke ordening is in Nederland vooral via toelatings- en ontwikkelingsplanologie geregeld. Mede door de economische crisis is uitnodigingsplanologie in opkomst. In deze vorm van planologie treedt de overheid faciliterend op. Het proces en niet het eindbeeld is leidend. De mogelijkheden van m.e.r. binnen uitnodigingsplanologie zijn beschreven in een nieuwe factsheet. Daarnaast leest u meer over dit onderwerp onder een nieuw thema op de website: Stedelijke ontwikkeling en m.e.r.

Lees meer...

 
  gezondheid klein

6 maart: Gezondheidsinformatie in m.e.r.

Vrijdagmiddag 6 maart 2015 organiseert de Commissie m.e.r. de beleidsmiddag ‘De rol van gezondheidsinformatie in m.e.r. en het belang voor besluitvorming’. Het programma is bijna rond. Meer informatie staat binnenkort op de website.

Lees meer...

 
  skarsterlan 2

Milieueffectrapport bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân volledig

De Commissie m.e.r. oordeelde positief over het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân. Het aangevulde rapport beschrijft een uitvoerbaar alternatief voor de uitbreiding van agrarische bedrijven zonder schade door stikstof op natuurgebieden Alde Feanen, Rottige Meente en Brandemeer.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo

Een worstcasescenario in een milieueffectrapport, waarbij mogelijke uitbreidingen van agrarische bebouwing tot toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden leidt, kan worden ingeperkt door planregels die de toename van ammoniakemissie uitsluiten.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

Als het milieueffectrapport van een bepaalde maximale hoogte en ashoogte van windturbines uitgaat die overeenkomt met de maximale mogelijkheden van een plan, dan kan dat rapport aan het plan ten grondslag worden gelegd.

Lees meer...