Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1 - 16 januari 2014

 

  • Tijdelijk verlies natuur in het Zwin vraagt nog aandacht
  • Jurisprudentie over provinciale stikstofdepositiebank
  • M.e.r.: Omgevingswetinstrument bij uitstek!
  • Factsheet Gezondheid in m.e.r.
  • Factsheet Stikstof in de Passende beoordeling en in m.e.r.
 
  het zwin

Tijdelijk verlies natuur in het Zwin vraagt nog aandacht

Alle alternatieven voor de herinrichting en uitbreiding van natuurgebied het Zwin leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van natuur.

Het MER onderbouwt echter nog onvoldoende of en hoe verlies van enkele specifieke habitattypen kan worden voorkomen.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie over provinciale stikstofdepositiebank

Saldering via een provinciale depositiebank kan onder voorwaarden als mitigerende maatregel gelden om een toename van stikstofdepositie door een project teniet te doen. Zo dient er een aantoonbare, directe samenhang te zijn tussen de effecten van de ingetrokken vergunningen en de effecten van het project.

Lees meer...

 
 

M.e.r.: Omgevingswetinstrument bij uitstek!

Wat betekent de Omgevingswet voor m.e.r.? Gijs Hoevenaars, jurist bij de Commissie m.e.r. meent in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht dat MER uitstekend past in de integrale benadering van de Omgevingswet.

Lees meer...

 
  fs gezondheid

Factsheet Gezondheid in m.e.r.

Volgens schattingen is een aanzienlijk deel van alle ziekten in Nederland milieugerelateerd. Aandacht voor de gevolgen voor gezondheid van een project of plan is daarom belangrijk in m.e.r. In de factsheet Gezondheid en m.e.r. wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Lees meer...

 
  fs stikstof

Factsheet Stikstof in de Passende beoordeling en in m.e.r.

Te veel stikstof kan negatieve gevolgen voor de biodiversiteit hebben. In deze factsheet onder andere: Wat is stikstof en waarom is het belangrijk? Welke effecten heeft stikstof op de natuur? Welke informatie moet in het MER en de Passende beoordeling?

Lees meer...