Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 6 - 10 Juni 2013

 

  • Omgevingswet meer risico's dan kansen voor milieu en natuur
  • Josee van Eijndhoven plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Welke gebieden op zee zijn geschikt voor windparken?
  • Een brug of tunnel tussen Amsterdam en Almere?

  • Welke informatie is nodig voor een besluit over de PAS?

  • Maximale planologische mogelijkheden
  • Jurisprudentie Bestemmingsplan buitengebied Midden-Drenthe
  • Kom naar de Schakeldag 2013
 
  omgevingswet

Omgevingswet meer risico's dan kansen voor milieu en natuur

De voorgestelde Omgevingswet levert meer risico’s dan kansen op voor milieu- en natuur. Dit komt door de manier waarop de extra ruimte voor ontwikkelingen in het wetsvoorstel wordt vormgegeven én door de beperkingen aan de m.e.r.-procedure.

Lees meer...

 
  Josee van Eijndhoven

Josee van Eijndhoven plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

Josee van Eijndhoven gaat als plaatsvervangend voorzitter voor de Commissie werken. Josée van Eijndhoven was onder meer hoogleraar Duurzaamheids Management bij de Erasmus Universiteit en directeur van het Rathenau instituut.

Lees meer...

 
  windenergie

Welke gebieden op zee zijn geschikt voor windparken?

Welke gebieden op de Noordzee zijn het geschiktst voor windparken? Het op te stellen MER moet onder andere antwoord op deze vraag geven, vindt de Commissie.

Lees meer...

 
  ijmeer verbinding

Een brug of tunnel tussen Amsterdam en Almere?

De milieueffecten van een keuze voor een brug of tunnel tussen Amsterdam en Almere zijn goed beschreven. Lees hierover in het toetsingsadvies.

Lees meer...

 
  pas

Welke informatie is nodig voor een besluit over de PAS?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet ruimte geven aan economische ontwikkeling én de achteruitgang van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden stoppen. Welke informatie moet er in het MER komen?

Lees meer...

 
  planologische mogelijkheden

Maximale planologische mogelijkheden

Veel jurisprudentie van het afgelopen jaar ging over de maximale planologische mogelijkheden van plannen. Dit artikel biedt een overzicht van de jurisprudentie en de praktijk. Deel 1 van een publicatie in twee delen.

Lees meer...

 
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie Bestemmingsplan buitengebied Midden-Drenthe

Uitgangspunt in de Passende beoordeling en in het MER zijn de maximale planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Lees meer...

 
  schakeldag

Kom naar de Schakeldag 2013

Tijdens de Schakeldag op 11 juni in Den Bosch verzorgt de Commissie twee workshops: een basiscursus m.e.r. en een workshop over de m.e.r.-praktijk in relatie tot ruimtelijk ordening. Bij de stand van de Commissie krijgt u antwoord op uw m.e.r.-vragen.

Lees meer...