Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

OpMERkelijk nr. 6 - 4 juni 2015

 

  • Milieueffectrapport PAS onderstreept belang monitoring
  • Schakeldag 25 juni 2015
  • Vooraankondiging IenM-m.e.r.-dag
  • Voorzitter bezorgd over terugloop m.e.r.-adviezen
  • Workshop Gebiedsontwikkeling en Gezondheid
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Rotterdamse Baan
 
  pas

Milieueffectrapport PAS onderstreept belang monitoring

De  Commissie beoordeelde het aangepaste milieueffectrapport voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Gegeven de onzekerheden in de effecten is monitoring van de luchtkwaliteit en van het natuurherstel essentieel om doelstellingen te halen en waar nodig extra maatregelen in te zetten. Het rapport laat een goede aanpak zien om bij te kunnen sturen bij tegenvallers.

Lees meer...

 
  schakeldag

Schakeldag 25 juni 2015

Benieuwd naar de laatste stand van zaken rond ruimte, milieu en Omgevingswet? Kom dan op 25 juni naar de Schakeldag in Utrecht. De Commissie verzorgt deze dag drie workshops: Milieueffectrapport in de praktijk, Uitnodigingsplanologie en Gezondheid. Schrijf u nu in!

Lees meer...

 
  muntgebouw

Vooraankondiging IenM-m.e.r.-dag

Dinsdag 6 oktober 2015 organiseert het ministerie van IenM, de Commissie m.e.r. en de VVM de tweejaarlijkse IenM m.e.r.-dag. Thema dit jaar is de relatie tussen ruimte en mer.

Lees meer...

 
  foto kees linse

Voorzitter bezorgd over terugloop m.e.r.-adviezen

De Commissie bracht in 2014 ongeveer 40% minder adviezen uit dan het jaar ervoor. Voorzitter Kees Linse hoopt wel dat het milieubelang in de ruimtelijke procedures voldoende geborgd blijft: ‘Schiphol, schaliegas, energieakkoord: er komen veelomvattende dossiers aan met mogelijk grote gevolgen voor de leefomgeving.'

Lees meer...

 
  uitnodigingsplanologie

Workshop Gebiedsontwikkeling en Gezondheid

De Commissie en het Planbureau voor de Leefomgeving organiseren op 1 juli a.s. een workshop om na te denken over de plek van gezondheid bij gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie, en hoe m.e.r. de besluitvorming hierbij kan ondersteunen. Het programma is bijna rond. Meer informatie vindt u binnenkort op onze website.

 
  rotterdamse baan

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Rotterdamse Baan

Het is toegestaan om alternatieven in het milieueffectrapport te toetsen aan het klimaatbeleid van een gemeente. Ook als hierin geen harde randvoorwaarden staan.

Lees meer...