Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 4 - 4 maart 2014

 

  • ZuidAsDok: R&D-advies van de Commissie
  • Inzet m.e.r. bij maken van strategische keuzes voor waterplan
  • Windenergie Goeree-Overflakkee
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid, Barneveld
 
  zuidasdok

ZuidAsDok: R&D-advies van de Commissie

Bij de Amsterdamse ZuidAs wordt de A10 ondertunneld. Met de capaciteitsuitbreiding en een aanpassing van de Openbaar Vervoer Terminal is er straks voldoende ruimte voor alle soorten reizigers. De Commissie adviseerde in het MER onder meer de keuze voor het voorkeursalternatief te onderbouwen en vraagt speciaal aandacht voor de bouwhinder tijdens de langdurige realisatiefase.

Lees meer...

 
  waterschap aa en maas 2

Inzet m.e.r. bij maken van strategische keuzes voor waterplan

Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw Waterbeheerplan op voor de jaren 2016 tot 2021. Het Waterschap ziet m.e.r. als instrument bij uitstek om, vroeg in het planproces, strategische keuzes te kunnen maken. De Commissie adviseerde over reikwijdte en detailniveau van het MER.

Lees meer...

 
  windenergie goeree overflakkee

Windenergie Goeree-Overflakkee

Het milieueffectrapport voor windenergie op Goeree-Overflakkee beschrijft heldere plaatsingsvisies en bevat goede en nuttige alternatieven voor windenergie op het eiland. Dat schrijft de Commissie in haar advies over het MER.

Lees meer...

 
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Bestemmingsplan Thorbeckelaan Zuid, Barneveld

In de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Lees meer...