Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief opMERkelijk nr. 10 - 1 juli 2014

 

  • Plaatsvervangend voorzitters; wisseling van de wacht
  • Luchthaven Eindhoven
  • Tarieven adviezen per 1 juli 2014 definitief
  • M.e.r.-arresten van het Europese Hof: 'best belangrijk'
  • Directeur Commissie m.e.r. benoemd tot 'visiting professor' door Universiteit van Liverpool

 
  vz tom smit

Plaatsvervangend voorzitters; wisseling van de wacht

Eric van Heijningen en Jan Bout beëindigen hun werk als plaatsvervangend voorzitter bij de Commissie m.e.r. Eric van Heijningen wordt per 1 september Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Jan Bout stopte onlangs omdat het werk voor de Commissie in tijdbeslag niet te combineren bleek met zijn andere functies.

 

Vanaf 1 juli gaat Tom Smit optreden als plaatsvervangend voorzitter voor de Commissie m.e.r. 

Tom Smit werkte tot begin 2014 als directeur bij verschillende onderdelen van RoyalHaskoning/DHV en daarvoor o.a. als algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Naast zijn plaatsvervangend voorzitterschap bij de Commissie vervult hij enkele andere functies.

Lees meer...

 
  eindhoven airport

Luchthaven Eindhoven

Uit het milieueffectrapport wordt nog niet duidelijk welke combinatie van vliegroutes bij de luchthaven Eindhoven het minst geluidhinder veroorzaakt bij uitbreiding van het aantal burgervluchten. Dat concludeert de Commissie bij toetsing van het milieueffectrapport.

Lees meer...

 
  tariefstelling 2014

Tarieven adviezen per 1 juli 2014 definitief

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de voorgenomen tariefstelling per 1 juli 2014. Inmiddels heeft de minister deze tarieven goedgekeurd. Welke tarieven er definitief gaan gelden leest u op de website van de Commissie.

Lees meer...

 
  europees hof

M.e.r.-arresten van het Europese Hof: 'best belangrijk'

Een overzicht van de belangrijkste Europese m.e.r.-uitspraken van de afgelopen drie jaar. In het eerste deel uitspraken over de m.e.r.-plicht en de inhoud van een milieueffectrapport. In deel twee uitspraken die betrekking hebben op de (m.e.r.-) procedure. Daarbij wordt apart stil gestaan bij de arresten die verband houden met het Verdrag van Aarhus.

Lees meer...

 
  rob verheem

Directeur Commissie m.e.r. benoemd tot 'visiting professor' door Universiteit van Liverpool

De Universiteit van Liverpool heeft Rob Verheem, directeur van de internationale afdeling van de Commissie m.e.r., benoemd tot visiting professor voor haar School of Environmental Services. Professor Verheem zal zich in deze functie met name bezighouden met strategisch m.e.r. De functie vervult hij naast zijn werkzaamheden voor de Commissie.