Procesgerichte advisering

Wat is procesgerichte advisering?

Procesgerichte advisering is op meerdere momenten in het proces adviseren over de benodigde milieu-informatie voor een volgende stap in het traject. In een filmpje wordt verteld hoe zo'n adviestraject eruit kan zien en zijn ervaringen te horen.

 

Procesgericht adviseren kan op verschillende wijzen en in diverse vormen. Bijvoorbeeld met een klankbordsessie of een workshop. Het kan een advies zijn over bijvoorbeeld trechtering van alternatieven of over een specifiek onderwerp, zoals geluid of veiligheid. Het is altijd maatwerk.

 

procesgerichte advisering film still