3288. Windenergiepark Pottendijk, gemeente Emmen

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

26-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. H.D. Koppen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pottendijk Wind b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Bijgewerkt op: 20 feb 2018