3283. Transformatie Schieoevers-Noord gemeente Delft

De gemeente Delft heeft de ambitie om het huidige bedrijventerrein Schieoevers Noord geleidelijk te laten transformeren naar een woon-werkgebied. De transformatie van dit gebied is bedoeld om een groot deel van de woningbouwopgave van de gemeente Delft in te vullen en daarnaast bij te dragen aan de ontwikkeling van extra arbeidsplaatsen. Op korte termijn verwacht de gemeente ontwikkelingen aan de Vulcanusweg (tiny-houses), Schiekwartier (eengezinswoningen en appartementen) en Schiehallen (gemengde woon-werklocatie). Om de besluitvorming over deze transformatie te ondersteunen volgt de gemeente de m.e.r.-procedure en wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

11-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. H. Goosen
dhr. drs.ing. H.J. Kingma
mw. ir. M.L. Verspui

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Delft

Bevoegd gezag
Gemeente Delft

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

 

Bijgewerkt op: 14 feb 2018