3271. Gebiedsontwikkeling Leegveld, provincie Noord-Brabant

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

27-11-2017 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. dr. J. Groen
dhr. drs. M.A. Kooiman

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 11 dec 2017