3269. MIRT-Verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de problemen van doorstroming en verkeersveiligheid op de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken aanpakken. Voordat de minister hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

15-11-2017 Adviesaanvraag

04-01-2018 Datum kennisgeving

22-02-2018 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Om de mogelijke oplossingen voor de problemen op de A67 in beeld te kunnen brengen, moet eerst duidelijk zijn welke problemen precies moeten worden opgelost: doorstroming, verkeersveiligheid of ook het wegbeeld en de landschappelijke inpassing. Het probleem lijkt vooral te gaan om doorstroming bij de oprit Geldrop in de richting van Eindhoven. Ook het overnachten van vrachtwagenchauffeurs die overnachten langs de snelweg veroorzaakt overlast en kan leiden tot onveilige situaties.

Een ingreep op de A67 kan gevolgen hebben voor andere wegen in de omgeving en andersom. De Commissie adviseert daarom de problematiek in breder verband te bekijken.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.1 2011: auto(snel)weg
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 22 feb 2018