3267. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Menameradiel

Procedure en adviezen

Toetsing

07-11-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Menameradiel

Bevoegd gezag
Gemeente Menameradiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 28 nov 2017