3266. Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Procedure en adviezen

Toetsing

07-11-2017 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs.ing. H.J. Kingma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Bijgewerkt op: 15 mrt 2018