3256. Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk, Arnhem

De gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland zijn voornemens om het gebied Stadsblokken - Meinerswijk om te vormen tot een uiterwaardenpark, als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

18-09-2017 Adviesaanvraag

19-09-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. H. Otte

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Arnhem
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 16 okt 2017