3245. Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas

Opstellen van een bestemmingsplan buitengebied.

Procedure en adviezen

Toetsing

28-07-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie werkt momenteel aan de toetsing van het Milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. W. Foppen
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. L. Oprel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Bijgewerkt op: 18 aug 2017