3240. Bestemmingsplan buitengebied Maasdriel, herziening 2016

De gemeente Maasdriel stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Ook zijn er enkele ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen waaronder vergroting van het bouwvlak bij agrarische bedrijven. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Maasdriel heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen

 

Procedure en adviezen

Toetsing

29-06-2017 Adviesaanvraag

19-07-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R. During
dhr. ing. H.H. Ellen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maasdriel

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdriel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 12 sep 2017