3238. Platform olie- en gaswinning F17

Wintershall Noordzee B.V. is voornemens olie- en gas te winnen op het Nederlands Continentaal Plat, ca. 100 km ten noorden van Den Helder. Voor de besluitvorming over de vergunningen is een MER nodig. Het Ministerie van EZ heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

16-06-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan een advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies
C17.2 2011: olie/gaswinning

 

Bijgewerkt op: 10 okt 2017