3229. Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde wil de luchthaven anders gebruiken en wil meer ruimte voor verdere groei en nieuwe ontwikkelingen. Zo wil de luchthaven meer commerciële vluchten, trainingsverkeer met jetvliegtuigen en vluchten van het mobiele medische team van het UMCG faciliteren. Daarnaast is het de bedoeling om de 1500 m-baan buiten gebruik te stellen. Deze en andere aanpassingen moeten worden vastgelegd in een luchthavenbesluit. De milieueffecten van het gewijzigde gebruik zullen worden beschreven in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

19-04-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan een advies over de onderzoeksagenda voor het op te stellen milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. A.J. Pikaar
mw. dr.ir. M. Snellen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GAE NV (Groningen Airport Eelde)

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D06.2 2011: start/landingsbaan
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

 

Bijgewerkt op: 07 sep 2017