Lopende advisering


30 resultaten

Nr Projecttitel Regio Advies verwacht
3288 Windenergiepark Pottendijk, gemeente Emmen Drenthe 23-03-2018
3287 Natura 2000 Ontwikkelopgave Weerribben Overijssel 20-03-2018
3286 Natura 2000 Ontwikkelopgave De Wieden Overijssel 20-03-2018
3283 Transformatie Schieoevers-Noord gemeente Delft Zuid-Holland
3282 Bereikbaarheid Wageningen, campusroute Gelderland
3277 Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg Gelderland; Zuid-Holland
3276 Dijkversterking Wolferen-Sprok
3274 Feyenoord City Zuid-Holland 16-03-2018
3266 Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam Groningen 29-03-2018
3264 Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst Overijssel 26-04-2018
3261 Noodoverloopgebied Ronde Hoep Noord-Holland
3260 Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport Flevoland
3237 Pluimveehouderij Kluin, bekendijk 3 Terwolde (gemeente Voorst) Gelderland
3224 Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering Zeeland 24-04-2018
3219 Windpark Bommelerwaard-A2 Gelderland 22-03-2018
3218 Rivierklimaatpark IJsselpoort Gelderland
3203 Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee Friesland 28-11-2018
3199 Net op Zee Hollandse Kust (Noord) Noord-Holland 05-02-2018
3198 Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant Noord-Brabant 16-04-2018
3137 MIRT-verkenning Varik-Heesselt Gelderland 03-05-2018
3131 Winning ophoogzand Noordzee niet provinciaal ingedeeld gebied 29-03-2018
3130 Winning suppletiezand / ontgrondingen Noordzee niet provinciaal ingedeeld gebied 15-03-2018
3129 Versterking Markermeerdijken Noord-Holland 15-02-2018
3106 Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier Groningen 15-03-2018
3092 Transformatie havengebied Breskens Zeeland 03-05-2018
3086 Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen Noord-Holland
3050 Luchthaven Gilze-Rijen Noord-Brabant 23-04-2018
3024 N629 Oosterhout- Dongen Noord-Brabant 13-04-2018
2711 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren-Boxtel Gelderland; Noord-Brabant 13-04-2018
2585 Verwerking afvalwater Lyondell, locatie Maasvlakte Rotterdam Zuid-Holland