Lopende advisering


28 resultaten

Nr Projecttitel Regio Advies verwacht
3260 Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport Flevoland
3259 Bestemmingsplan Buitengebied 2018, gemeente Bergen (L.) Limburg
3258 Windpark Groen, Flevoland Flevoland
3256 Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk, Arnhem Gelderland
3254 Bedrijventerrein Westrand, gemeente Aalten Gelderland 14-12-2017
3253 Vleesvarkensstallen Roffert 36, te Oirlo Limburg
3252 CO2-afvanging Twence te Hengelo Overijssel
3251 Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018 Zeeland
3250 Omgevingsvisie Hillegom Zuid-Holland
3249 Hoogwateraanpak Grave Noord-Brabant 13-11-2017
3244 Bestemmingsplan buitengebied Langedijk Noord-Holland 11-12-2017
3242 Bestemmingsplan buitengebied Moerdijk Noord-Brabant 06-11-2017
3238 Platform olie- en gaswinning F17 niet provinciaal ingedeeld gebied 07-11-2017
3229 Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde Groningen 25-09-2017
3206 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn niet provinciaal ingedeeld gebied 27-11-2017
3205 Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, advisering 2017 over het monitoringsjaar 2016 Friesland; Groningen; Noord-Holland 27-10-2017
3203 Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee Friesland 06-06-2018
3198 Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant Noord-Brabant
3194 Windpark Greenport Venlo Limburg 13-10-2017
3193 Bestemmingsplannen Beemte Noord en de Bokkerij Gelderland
3174 Varkenshouderij Lieshoutseweg te Nijnsel, gemeente Meierijstad Noord-Brabant 03-11-2017
3165 Afronding woningbouw Kloosterveen, gemeente Assen Drenthe 16-10-2017
3146 Viking Link (Hoogspanningsverbinding tussen Engeland en Denemarken) niet provinciaal ingedeeld gebied 23-11-2017
3123 Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, gemeente De Ronde Venen Utrecht 27-11-2017
3090 Net op zee Hollandse Kust (Zuid) niet provinciaal ingedeeld gebied; Zuid-Holland 30-11-2017
3029 Centrumplan Eerbeek Gelderland 15-12-2017
2985 Omgevingsplan Binckhorst Zuid-Holland 27-11-2017
2585 Verwerking looghoudend afvalwater Lyondell, locatie Maasvlakte Rotterdam Zuid-Holland 05-10-2017