Zienswijzen

Waarom participatie in m.e.r.?

Als het publiek participeert in overheidsbesluiten of beleidsvorming, leidt dat tot betere plannen, een soepeler proces, minder procedures en meer vertrouwen. Dit geldt ook voor m.e.r. Uit onderzoek blijkt dat participatie bijdraagt aan draagvlak voor een plan of project, steun voor het milieueffectrapport, transparantie van het planproces en een zorgvuldige belangenweging.

 

Zie de factsheet Participatie en milieueffectrapportage

 

Voordelen van participatie

 • Het proces wordt democratischer en transparanter
 • Lokale kennis wordt benut
 • Het draagvlak voor het plan en de vragen die in de samenleving leven worden duidelijk
 • Burgers denken mee over oplossingen
 • Het voorkomt of vermindert onrust
 • Discussie over een project is eerder op basis van feiten dan emoties

 

Wanneer besteedt de Commissie aandacht aan zienswijzen?

Wij betrekken niet standaard zienswijzen in een advies, maar het kan wel. We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode wordt in overleg bepaald.

 

Wanneer is participatie in de m.e.r.-procedure verplicht?

Er zijn twee m.e.r.-procedures: een beperkte en een uitgebreide. Deze verschillen in wat er verplicht is aan participatie.  

 • Voorfase: voordat het milieueffectrapport wordt opgesteld.
  In de uitgebreide procedure moet in de voorfase gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden kunnen dan aangeven wat er volgens hen in het milieueffectrapport onderzocht moet worden.
 • Toetsingsfase: als het milieueffectrapport is opgesteld.
  Zowel in de uitgebreide als in de beperkte procedure moet er gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen als het milieueffectrapport klaar is. De inspreker kan dan aangegeven of er relevante informatie ontbreekt in het milieueffectrapport.

 

Wat zijn de termijnen voor participatie in de m.e.r.-procedure?

 • De termijnen voor de voorfase zijn niet wettelijk vastgelegd. Het bevoegd gezag bepaalt zelf de termijn en participatievormen.
 • De termijnen voor de toetsingsfase zijn vastgelegd in de Awb. Het MER moet minimaal 6 weken ter inzage liggen.