Algemene voorwaarden

De Commissie m.e.r. heeft een onafhankelijke positie, die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Zo bepaalt de Commissie m.e.r. zelf de samenstelling van de werkgroep van deskundigen en de inhoud van haar advies. Ook zijn het advies en de stukken waarover zij adviseert altijd openbaar en bepaalt zij zelf het moment van uitbrengen van het advies.


De Commissie heeft een aantal van deze uitgangspunten vastgelegd in haar algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviestrajecten van de Commissie. Waar inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, sluit de Commissie deze inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever expliciet uit.


Algemene voorwaarden (pdf)