Hoe vraag ik advies?

Het adviestraject stap voor stap

 1. Bel of mail om uw project aan te melden of om te overleggen:
  030-2347666 of mer eia.nl.
 2. U ontvangt een bevestigingsmail met informatie over de procedure en de wijze van betalen.
 3. Als de (eventuele) datum van terinzagelegging zeker is, ontvangen we hierover graag bericht.
 4. Bij de start van het adviesproces ontvangen we graag alle relevante stukken digitaal. Dit mag ook een link zijn. In overleg wordt bepaald hoeveel papieren exemplaren van de basisstukken voor de advisering nodig zijn.
 5. Het adviestraject start als de betaling bij de Commissie binnen is.
 6. Per advies stellen we een werkgroep samen. Deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal deskundigen op relevante vakgebieden.
  Bij een toetsing is de werkgroep zoveel mogelijk dezelfde als bij een advies over reikwijdte en detailniveau.
 7. De secretaris maakt afspraken met het bevoegd gezag over de planning: wanneer de werkgroep een bezoek aan de locatie brengt en wanneer een ‘eindgesprek’ over het conceptadvies plaatsvindt.
 8. Ongeveer een week voor het eindgesprek ontvangt het bevoegd gezag het conceptadvies. Tijdens het eindgesprek  bespreken de werkgroep, bevoegd gezag en initiatiefnemer het conceptadvies.
 9. Na het eindgesprek brengen we het advies uit. Het komt dan op deze website. Het bevoegd gezag ontvangt het advies zowel digitaal als op papier.

 

Wat is de adviestermijn?
De officiële adviestermijn is zes weken. In overleg bepalen we de exacte planning en termijn.

 

Neemt de Commissie zienswijzen in haar advies?
Wij nemen niet standaard zienswijzen in ons advies, maar het kan wel. We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode wordt in overleg bepaald. Lees meer Zienswijzen.

 

Welke stukken moet ik aanleveren?
Bij de start van het adviestraject ontvangen wij graag alle relevante stukken digitaal. Dit mag ook via een link zijn.  In overleg wordt bepaald hoeveel papieren exemplaren van de basisstukken (startnotitie, hoofdrapport MER) nodig zijn.

 

Wat kost een advies?
Door een wetswijziging gelden er sinds juli 2014 tarieven voor alle adviezen van de Commissie. 
 

Heeft u een vraag?
Bel ons dan: 030-2347666 of stuur een mailtje: mer eia.nl