3406. Rondweg Oost Barneveld

De gemeente Barneveld wil de Oostelijke Rondweg van Barneveld doortrekken. Dit is onderdeel van een plan om de wegenstructuur te hierzien zodat het centrum, verblijfssgebieden en bedrijventerreinen in de toekomst bereikbaar blijven. Het tracé loopt tussen de Wesselseweg (N800), de Valkseweg (N801) en de Scherpenzeelseweg (N802). Verschillende tracé alternatieven zullen worden onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Lingewaard heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 04 jun 2019