3360. Sillimanite aardgaswinning in d12 (Noordzee)

Initiatiefnemer Wintershall Noordzee B.V wil in blok D12 van de Noordzee aardgas winnen. Dit gasveld bevindt zich onder het Natura 2000-gebied Doggersbank. Het boorplatform zal worden geplaatst op ca. 600 meter afstand van de Doggersbank en op ca. 2,4 km afstand van de grens met het Verenigd Koninkrijk. De verwachte productie is 3 miljoen Nm3 aardgas per dag. De totale productie zal naar verwachting 20 tot 25 jaar gaan duren. Het geproduceerde gas zal worden getransporteerd door middel van een nieuw te leggen pijpleiding (ca. 12 km). Daarnaast wil de initiatiefnemer mogelijk een proefboring uitvoeren naar een niet-aangetoond tweede gasveld. Voordat over de benodigde vergunning(en) besloten wordt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r gevraagd om het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan

Bijgewerkt op: 21 dec 2018