3339. Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019

De gemeente Oss wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor haar buitengebied. Het bestemmingsplan is een voortzetting van het huidige beleid. De gemeente wil drie bestaande plannen harmoniseren en actualiseren. Voordat de gemeente Oss besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen

Procedure en adviezen

Toetsing
21-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-11-2018 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 09 nov 2018