3337. MIRT verkenning A20 Nieuwerkerk - Gouda

Verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de A20 Nieuwerkerk aan de IJssel - Gouda.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-07-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-10-2018 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. ing. W. Schik
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km

Bijgewerkt op: 25 okt 2018