3170. Innamepompstation Bergsche Maas te Hank met persleidingtrac├ę Evides

Waterbedrijf Evides wil een nieuw pompstation bouwen om water uit de Bergsche Maas bij Hank te winnen voor de drinkwatervoorziening. Het water wordt via nieuwe waterleidingen naar het spaarbekken De Gijster in de Biesbosch getransporteerd. Hiervoor zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat besloten wordt over de bouw van het pompstation en de aanleg van de leidingen worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Werkendam heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-10-2016 Adviesaanvraag
20-10-2016 Datum kennisgeving
05-01-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
03-05-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport goed te onderbouwen op basis van welke criteria de locatie voor het pompstation en de leidingen worden gekozen. Dit is belangrijk omdat het pompstation en de leidingen komen te liggen binnen het strikt beschermde Natura2000-gebied De Biesbosch. Het ingraven van de leidingen kan bijvoorbeeld leiden tot (tijdelijke) schade aan de begroeiing en verstoring van vogels. Het rapport moet vooral duidelijk maken welke effecten op beschermde natuurwaarden kunnen optreden en welke maatregelen mogelijk zijn om dit te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Evides Waterbedrijf

Bevoegd gezag
Gemeente Werkendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 08 jun 2018