3070. Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

De gemeente Cromstrijen wil het bestemmingsplan herzien om een windturbinepark met 9 windturbines mogelijk te maken in de Hogezandse Polder bij Numansdorp. Om de milieueffecten van dit windturbinepark in beeld te brengen is een milieueffectrapport gemaakt. De gemeenteraad van Cromstrijen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-08-2015 Adviesaanvraag
02-10-2015 Datum kennisgeving
30-10-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is prettig leesbaar en beschrijft helder en overzichtelijk de effecten van het windturbinepark op leefomgeving en natuur. De effecten van het windturbinepark zullen gering zijn vanwege de lage woningdichtheid in het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Wolff-Nederland-Windenergie

Bevoegd gezag
Gemeente Cromstrijen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018