3026. Nieuwvestiging intensieve veehouderij Vosseveen 20 te Oirlo, gemeente Venray

De Maatschap Frederix uit Wanssum wil een nieuwe varkenshouderij vestigen aan de  Vosseveen 20 in Oirlo. De bestaande varkenshouderij moet worden verplaatst vanwege de gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum. De nieuwe stal ligt in een landbouwontwikkelingsgebied en wordt een zogenoemd gesloten bedrijf. Voordat de gemeenteraad van Venray besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht. De gemeente Venray heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-03-2015 Adviesaanvraag
02-06-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De informatie in het rapport is zeer uitgebreid en laat zien dat het nieuwe bedrijf wat betreft de functie goed in de omgeving past. Hoewel de keuze voor de locatie en de gekozen staltechnieken goed zijn, ontbreekt in het rapport de achtergrond van deze keuzes. De Commissie adviseert om dit bij het besluit over de omgevingsvergunning toe te lichten, zodat de locatiekeuze en techniekkeuzes voor buitenstaanders navolgbaar zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. R.H. Schokker
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frederix G.G.J. en Klabbers-Frederix S.C.T Wanssum

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 10 jul 2018