30. Dutch radon/thoron survey 'VERA-II'

Het RIVM heeft de Commissie gevraagd bij te dragen aan het auditproces van het onderzoek naar het voorkomen van radon en thoron in Nederlandse woningen dat RIVM op dit ogenblik afrondt. Meer specifiek gaat het om de inzet van Johan Lembrechts als secretaris van een door het RIVM samengestelde internationale auditcommissie onder voorzitterschap van de heer Hans Vanmarcke van het Studiecentrum voor Kernenergie (Mol, België). De werkzaamheden zullen bestaan uit: het verzorgen van de communicatie met de projectverantwoordelijke bij RIVM en met de auditcommissie; het verzamelen, structureren en rapporteren van reacties van de auditcommissie op door RIVM aangeleverde (voortgangs-)rapporten; het bijwonen van eventuele overleggen van de auditcommissie en de projectgroep van RIVM.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Voorzitter van de werkgroep:
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Overige gegevens

Gebied:


Bijgewerkt op: 10 jul 2018