2999. Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas

De firma Van der Linden Poultry Products wil een pluimveebedrijf met 210.000 vleeskuikens starten aan de Haambergweg 11 te Beringe (gemeente Peel en Maas). De varkenshouderij (500 vleesvarkens) op deze locatie wordt overgenomen en beëindigd. Om dit mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig. Om de besluitvorming over de vergunning te ondersteuning wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-11-2014 Adviesaanvraag
26-01-2015 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-05-2015 Adviesaanvraag
30-06-2015 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is overzichtelijk en werkt de milieukundige aspecten goed uit. Het rapport maakt met illustratieve tabellen duidelijk wat de maximale milieugevolgen van het oprichten van de vleeskuikenhouderij zijn. Uit het rapport blijken geur, fijn stof en natuur de belangrijkste gevolgen voor de omgeving te hebben. Door saldering met een ander bedrijf van dezelfde initiatiefnemer (Rozenobel 33) zijn bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden zoals de gebieden Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel en Swalmdal uit te sluiten.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat in het milieueffectrapport duidelijk wordt waarom voor deze locatie is gekozen en welk huisvestigingssysteem Van der Linden Poultry Products kiest en om welke reden. Daarnaast moet in het rapport duidelijk worden welke gevolgen het bedrijf voor de leefomgeving heeft en voor kwetsbare natuur, zoals de gebieden Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel en Swalmdal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. W. Foppen
dhr. ing. R.H. Schokker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van der Linden Poultry Products B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018