Ruimte voor klimaatadaptatie in m.e.r.

Nieuwsbericht | 09 februari 2016

  • Welke instrumenten zijn er voor het bepalen van klimaateffecten en mogelijke adaptatiemaatregelen?
  • Hoe gebruik je die in milieueffectrapportage?

 

Op 18 april organiseert de Commissie m.e.r. een workshop waarin de ervaringen met klimaatadaptatie in de praktijk van planvorming en m.e.r. aan de orde komen.

 

Het programma is bijna rond en leest u binnenkort op de website.