Klimaat en milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 24 oktober 2016

Hoe neem je energie- en klimaatbeleid het beste mee in een omgevingsvisie en omgevingsplan?


Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen moet heel Nederland aan de slag met de noodzakelijke energietransitie.

  • Maar hoe neem je energie- en klimaatbeleid als gemeente en provincie  mee in een omgevingsvisie en omgevingsplan? 
  • En hoe kun je een milieueffectrapport voor een omgevingsvisie of omgevingsplan gebruiken om de juiste keuzes te maken?
  • Wat zijn de ervaringen tot nu toe en de nieuwe ideeën op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau?  

 

duurzame ontwikkeling

Donderdag 1 december 2016


De Commissie m.e.r. organiseert op 1 december 2016 een bijeenkomst over de ervaringen met klimaatmitigatie in de praktijk van planvorming en milieueffectrapportage. 

Programma

13.00-13.30  Inloop met koffie, thee en koek

13.30-13.35  Welkom door dagvoorzitter Jan Jaap de Graeff,
                    plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

13.35-13.50  Inleiding op de vragen die spelen bij energietransitie in
                    m.e.r. voor omgevingsvisies en -plannen, door Geert Draaijers,
                    Commissie m.e.r.

13.50-14.15  Wat vraagt het Rijk van gemeenten en provincies als het gaat
                    om energietransitie en ruimtelijke inpassing, door Jasper Groos
                    en Gerrie Fenten, Ministerie IenM

14.15-14.40  Energie en ruimte: ervaringen en aanpak in Zuid-Holland, door
                    Mariëtte Bilius, DCMR

14.40-15.10  Pauze

15.10-15.35  De route naar energieneutraliteit: ervaringen bij gemeenten,
                    door Frans Rooijers, CE Delft

15.35-16.00  Ervaringen met energiebeleid in milieueffectrapporten voor                             omgevingsvisies en –plannen, door Gerrit de Zoeten, MWH

16.00-17.00  Plenaire discussie

17.00            Afsluiting, rondleiding door het Museum Speelklok en borrel


Doelgroep
Bestuurders, beleidsmedewerkers en planmakers bij gemeenten en provincies, adviseurs van adviesbureaus 

 

Waar
Museum Speelklok, Steenweg 6, Utrecht

 

Aanmelden 
De bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden. 
 

Meer informatie
Geert Draaijers, 030-2347606, gdraaijers eia.nl
Willemijn Smal, 030-2347624, wsmal eia.nl

 

Graag tot ziens op 1 december!