Woonwijk Rijnenburg: duurzaamheid & klimaat centraal in ontwerpproces

Nieuwsbericht | 11 december 2012

Duurzaamheids- en klimaatbelangen kunnen het best vroeg in het ontwerpproces aan de orde komen. Een goed voorbeeld daarvan is het proces bij het ontwikkelen van de woonwijk Rijnenburg.

 

Waar gaat het over?
De gemeente Utrecht wil een gebied ten zuiden van de A12 ontwikkelen tot een woon- en werkgebied met 5000 woningen, bedrijven, een
groengebied, recreatie en waterberging. Voor de structuurvisie is een plan-MER opgesteld.

Lees over onder andere het klimaatatelier en duurzaamheidsprestatie de case Rijnenburg.