Views and experiences 2015

Nieuwsbericht | 12 mei 2015

views en experiences 2015

De Commissie heeft een nieuwe Views & experiences samengesteld.

Deze Engelstalige publicatie bevat artikelen over toepassing van milieueffectrapportage in Nederland en het buitenland. Aan bod komen o.a. een schaliegaswinning in Nederland, plan-m.e.r. voor windenergie, natuurcompensatie in de Eemshaven en de inzet van m.e.r. bij klimaatvraagstukken in Nederland en in het buitenland.

Views and experiences 2015